org

(.org) – en av de tre vanligaste topp­domänerna på inter­net. Det är en öppen och generisk topp­domän som vem som vill får regist­re­ra domäner under. Org är kort för organization: domänen var från början av­sedd för ideella och andra icke‑kommersi­ella orga­nisa­tioner. Det finns dock inga krav på att man har en sådan orga­nisa­tion för att man ska få regist­re­ra en org-domän.

[domäner] [ändrad 13 september 2018]