organ donor

organdonator – uttjänt dator eller annan utrustning som sparas för att komponenterna ska kunna användas som reservdelar.

[hårdvara] [jargong] [ändrad 13 juni 2017]