överdragning

(mouseover) – dragning av muspekaren, utan att man klickar, över en del av en webb­sida (en pekpunkt). Kallas också för att svepa med musen. Det kan ibland utlösa en händelse, till exempel att en bild förändras eller byts ut, eller att en dold länk blir synlig. – Mouseover var från början en funktion i Java­script, men funktionen ingår numera i många program för bild- och grafikframställning. – Jämför med mouse­out (bortdragning), dröja och hover (sväva, dra) samt minsvepning.

[grafiskt användargränssnitt] [webbpublicering] [ändrad 16 oktober 2019]