overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än neutral, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen köp. – Jäm­för med under­perform.

[aktiehandel] [ändrad 14 september 2015]