P3P

Personal privacy preferences – ett överspelat projekt inom webbens ledningsgrupp W3C med målet att ge varje indi­vidu­ell webb-surfare möjlighet att be­stämma vilken grad av per­son­lig inte­gritet hon vill åtnjuta. Medlet var ett gemen­samt maskinläsbart språk. Det skulle ge webbplatser möjlighet att ange vilken informa­tion de ville att besökaren skulle lämna om sig själv, och besökaren att ange vilken in­for­ma­tion hon var villig att lämna ifrån sig. Första versionen av P3P presenterades 2002, version 1.1 kom 2006. Därefter har utvecklingen upphört. – Mozilla tog bort anpassningen till P3P i webbläsaren Firefox redan 2007, medan Microsoft behöll den i sina webbläsare till 2016. Det uppges att bara sex procent av de 10 000 mest besökta webbplatserna 2018 var anpassade för P3P. – Se w3.org/P3P.

[förkortningar på P] [inaktuellt] [personlig integritet] [webben] [ändrad 5 februari 2019]