Palmsource

företaget som 2002 avknoppades från Palm för att utveckla ope­ra­tiv­sys­temet Palm OS fristående från moderbolaget. Det blev 2003 ett fristående börsnoterat företag, och köptes 2005 av det japanska företaget Access. Sedan 2007 använder Access inte namnet Palmsource, och Access sålde före detta Palm OS, numera avvecklat, som Garnet OS.