parameter

i programmering: värde som behövs för körning av ett program eller en del av ett program. – En parameter kan vara ett tal, men den kan också vara text eller annan information. Parametrarna anges i allmänna termer när programmet skrivs: man anger vad för slags värde som behövs för körningen, men inte ett bestämt värde. När programmet körs måste parametrarna specificeras: de bestämda värdena på parametrarna vid en körning kallas för argument. – Det är alltså skillnad på parameter och argument: om vi beskriver addition som x+y=? så är x och y parametrar. En addition kräver att vi anger (minst) två tal, men det går att addera vilka tal som helst. När vi faktiskt ska genomföra en addition måste vi ange vilka tal vi ska addera. Om vi till exempel räknar ut 2+3=? är 2 och 3 argument. – Man skriver ibland att man ”anger parametrarna”. Det innebär strikt tolkat att man specificerar argumenten. – Läs också om hyperparametrar.

[programmering] [ändrad 10 augusti 2022]