parsa

att parsa försvenskning av to parse: att dela upp något i mindre delar och sedan gå igenom dem sys­te­ma­tiskt ett sätt att ana­lysera. I språk­veten­skap (data­­ling­vistik) innebär pars­ning att man delar upp texter, meningar och ord i mindre delar för att man ska kunna tolka deras inne­börd och klar­lägga de språk­liga regler som tillämpas ofta med hjälp av dator­­baserade hjälp­medel. Termen används i be­­släktad be­ty­delse inom pro­­gram­me­ring se parser.