patch management

inskaffande, testning, utvärdering och installation av patchar (programrättelser) i it‑system.

[fel] [programmering] [ändrad 20 januari 2016]