patientbana

(patient trajectory eller patient’s trajectory) – alla behandlingar och andra betydelsefulla händelser för en patient under en sjukdoms förlopp. Skillnaden mot en patientjournal är att patientjournalen innehåller alla läkarbesök och andra vårdkontakter; patientbanan gäller en bestämd sjukdom eller skada från början till slut. Patientbanan kan användas för att utvärdera vården.

[hälsa] [22 februari 2018]