PCLinuxOS

utförande av Linux, av­sett för an­vändare som är vana vid Windows. – – PCLinuxOS har funnits sedan 2003, och var från början en för­grening av Man­driva†, men numera skiljer sig PCLinuxOS och Mandriva rätt mycket. PCLinuxOS för­kortas ibland PCLOS. –– Se pclinuxos.com. –– Fler sorters Linux.