PCLinuxOS

utförande av Linux, av­sett för an­vändare som är vana vid Windows. – PCLinuxOS har funnits sedan 2003, och var från början en för­grening av Man­driva†, men numera skiljer sig PCLinuxOS rätt mycket från Mandriva. PCLinuxOS för­kortas ibland PCLOS. – Se pclinuxos.com.

[linux] [ändrad 8 juni 2017]