penetrationstest

(penetration testing) – test av datorsystem där man letar efter sårbarheter som en angripare skulle kunna utnyttja. Kallas ibland för pentest eller red teaming. – Se också sajten penetrationstest.se.