personal information management

(PIM) – hantering av personlig information som kalender, adresser, anteckningar, komihåglista, e-post och bokmärken. Program som kallas för personal information managers brukar ha kalender, adressregister, anteckningar och komihåglista, eventuellt fler program. Sådana program körs ofta på smarta mobiler och kan synkas med program på persondatorer eller på webben. – Det första spridda programmet i genren var Sidekick† på 1980‑talet. På 1990‑talet blev det populärt med handdatorer för personlig information, främst Palm†, som ofta synkades med program på persondatorer. Programtypen har sedan dess flyttat över till mobiltelefoner. – I allmän betydelse handlar personlig informationshantering om konsten att hantera all digital information som vi behöver ha tillgång till för eget bruk.

[personliga data] [ändrad 14 mars 2018]