Pics

Platform for internet content selection – standard, fastställd av webbens ledningsgrupp W3C för innehållsmärkning av webbsidor, i första hand sådana som anses olämpliga för barn. Även andra kriterier kan användas. Märkningen kan sedan användas av filtreringsprogram. – Pics-standarden anger endast hur märkningen ska genomföras rent tekniskt. Hur märkningen ska se ut och vilka kategorier som ska användas ingår inte i standarden. Det fastställs av organisationer som ICRA, och det finns flera system som används parallellt.