Placemeter

uppköpt amerikanskt företag som betalade privat­personer för att de skulle ställa smarta mobiler i sina fönster för att räkna antalet fot­gäng­are och andra trafikanter som besöker butiker på gatan utanför. Detta mötte hård kritik, men Place­meter för­svarade sig med att deras teknik inte identifierade individer. Den känner igen mänsk­liga gestalter, men gör inte skillnad på dem. Företaget startade sin verk­sam­het 2015 och köptes 2016 av Netgear (se länk).

[personlig integritet] [uppköpt] [ändrad 6 november 2018]