P=NP?

i matematik: frågan om ifall alla matematiska problem i den besvärliga klassen NP i själva verket hör till den mer lätthanterliga klassen P. I så fall måste det finnas ett relativt enkelt sätt att lösa matematiska problem i klassen NP – fast hur det ska gå till har ingen kommit på än. De flesta matematiker anser att hypo­tesen P=NP? är fel, men det har inte be­vis­ats. – 2010 pre­senterade Vinay Deolalikar, då forskare på dåvarande Hewlett‑Packard†, ett påstått bevis för att hypotesen P=NP? är fel (alltså att P≠NP – se denna länk.) Men Deo­la­li­kars påstådda bevis har mött hård kritik. – Se Wiki­pedia och artikel i MIT News (länk).

[matematik] [ändrad 8 oktober 2020]

Dagens ord: 2017-02-16