poddradio

(podcast)– även: poddsändning, oftast bara: podd – publicering av radioprogram och liknande inspelningar på webben för nerladdning till musikspelare eller datorer. Det kan vara program som också sänds i radio eller program som enbart publiceras som poddradio. – Lyssnarna laddar ner programmen efter att de har lagts ut på webben och lyssnar sedan när de själva vill. Program för poddradio kan ställas in så att de automatiskt hämtar poddradiofiler enligt schema. – Mot­svarande för tv och video kallas för podd‑tv eller poddvideo (eller bara podd). – Skill­naden mellan podd­radio och internet­radio är att i poddradio laddar lyssnaren ner hela programmet helt eller delvis först och lyssnar sedan. Programmet finns alltså på lyssnarens dator eller mp3-spelare. Internetradio är däremot strömmande, det vill säga att programmet överförs löpande medan man lyssnar, och lyssnaren måste därför hela tiden vara ansluten till internet. – Tekniken bakom podd­radion bygger på RSS, men för ljud i stället för text. Eftersom poddradio inte kräver radiosändare (och inte heller radiomottagare) kan alla som har en mikro­fon och en dator spela in program och sprida dem som poddradio från en webbsida – se audioblogg. Mottagaren behöver ett program, en podcaster, som hämtar, lagrar och spelar upp ljudfilerna. – Ordet pod­casting syftar på broadcasting, på svenska (utsändning av) rundradio, och på Apples musik­spelare iPod. Det första pro­gram­met för podd­radio gjordes nämligen för iPod av Adam Curry (länk). Men man behöver inte just en iPod för att lyssna på poddradio. – Se också Datatermgruppen (länk).

[ljudinspelningar] [pod] [publicering] [radio och tv] [ändrad 26 april 2020]