point of sale

(POS) – försäljningsplats, försäljningspunkt – den plats där kunden betalar för det som hon köper. Ordet används om kassaapparater, kortläsare och annan betalningsutrustning som säljaren har (point‑of‑sale terminals). På svenska används förkortningen POS ibland i denna betydelse. – Ordet försäljningsställe används, till skillnad från de två orden här ovanför, oftast om butiken, kiosken eller torgståndet.

[betalningar] [ändrad 18 december 2019]