Ponzi scheme

Ponzisvindel eller bara en Ponzi – bedrägeri i form av ett pyramid­spel. De första som går med kan faktiskt vinna pengar, men de som går med senare får stå för pengarna. – Del­tag­arna satsar pengar och utlovas hög avkastning, kanske 30 pro­cent per månad. Det får också de första deltagarna. Avkast­ningen betalas nämligen med pengar som senare tillkommande deltagare sätter in. Men när det inte längre går att rekryt­era nya deltagare avslöjas svindeln: pengarna har aldrig invest­erats i produktiv, lönsam verksamhet.  – Se också the greater fool theory. – Uppkallad efter den italienska bedrag­aren Carlo Ponzi (18821949), som efter fängelsestraff i USA blev ekonomisk rådgiv­are åt Italiens diktator Benito Mussolini. – Ponzisvindel är en vanlig form av bedräg­eri på internet. – En webbsida om Carlo Ponzi finns här (borttagen, arkiverad). – Läs också om pyramidförsäljning.

[bluff och båg] [juridik] [ändrad 3 december 2018]

Dagens ord: 2013-12-16