potenslag

i sannolikhetslära: lag som säger att obetydliga händelser är mycket mer vanliga än betydelsefulla händelser av samma slag. – Detta gäller för många företeelser, till exempel för jordbävningar, men inte för alla. Mer exakt står sanno­lik­heten, om en potenslag är tillämplig, för att en händelse av den typ det gäller i omvänd expo­nenti­ell pro­por­tion mot händelsens storlek. Alltså: om sanno­lik­heten för att en händelse med värdet 1 ska inträffa är 1/10, så är sanno­lik­heten för att en händelse med värdet 2 ska inträffa 1/102 alltså 1/100. Sanno­lik­heten för en händelse med värdet 3 är 1/103, alltså 1/1 000. Värdena är givetvis unge­fär­liga. – Potens­lagar stämmer för många natur­fenomen. – En känd potens­lag är Zipfs lag. – Se också långa svansen, Paretoprincipen­, svart svan och drak­kung. – På engelska: power law.

[sannolikhet] [ändrad 11 december 2017]