PowerPC

(PPC) – en typ av processor som utvecklades i sam­arbete mellan Motor­ola, IBM och Apple, och lanserades 1991. Sedan 2006 kallas den för Power ISA. – Det är en RISC‑pro­cessor som användes fram till 2005 i Macintosh‑datorer (där den er­satte Motorolas 68‑serie), i större system från IBM och i andra produkter. – IBM planerade i början av 1990‑talet att förse sina persondatorer med PowerPC‑pro­cessorer i stället för Intel‑pro­ces­s­orer, men gav upp planerna. – PowerPC är en tillämpning av IBM:s processorkonstruktion Power. PowerPC lanserades som en 64‑bitars‑processor som också kunde fungera som 32‑bitarsprocessor. I själva verket användes pro­cessorerna mest som 32‑bitars­. Apple släppte sina första 64‑bitars­system med G5‑pro­cessorn under 2003. – Men sommaren 2005 beslöt Apple att gå över till pro­ces­sorer från Intel. Det inne­bar i praktiken slutet för PowerPC på persondatormarknaden. (2020 gick Apple över till Arm-processorer på Macintosh.)  PowerPC‑processorer tillverkas ändå fortfarande, bland annat för industriell användning. – Freescale† (av­knoppning från Motor­ola, numera del av NXPnxp.com) tillverkar Power‑processorer, och IBM utvecklar och tillverkar 2018 processorer för större system baserade på Power‑arkitekturen (se länk).

[processorer] [ändrad 22 juni 2020]