presentitet

försvenskning av presentity, som är en kortform av present entity – närvarande entitet. – Uttrycket presentitet, som inte är särskilt vanligt, har använts i närvarobaserade tjänster om personer som för tillfället är anslutna till internet. Tekniskt sett står presentitet inte nödvändigtvis för en viss fysisk person, utan för en användaridentitet.

[meddelanden] [ändrad 17 januari 2021]