presentitet

försvenskning av presentity, som är en kortform av present entity, närvarande entitet. – Uttrycket har använts i närvarobaserade tjänster om personer som för tillfället är anslutna till internet. Tekniskt sett står en presentitet naturligtvis inte nödvändigtvis för en viss fysisk person, utan för en användaridentitet.

[meddelanden] [ändrad 3 maj 2019]