presentitet

försvenskning av presentity, som är en kortform av ”present entity”, närvarande entitet. Termen används i närvarobaseradetjänster om personer som för tillfället är anslutna till internet. Tekniskt sett står en presentitet naturligtvis inte nödvändigtvis för en viss fysisk person, utan för en användaridentitet. Entitet är ett abstrakt ord, ungefär som ”storhet”, som kan användas när man inte vill, eller inte kan, specificera vad man talar om.