princip

i princip skilj mellan i princip och i praktiken. I princip kan över­sättas med bortsett från vissa undan­tag som kan spela stor roll. Det är en reser­va­tion som för­svagar resten av påstå­endet. Ofta när det står i princip borde det vara i praktiken. I praktiken betyder bort­sett från vissa undan­tag som inte spelar någon roll. Det är ett sätt att ta udden av in­vänd­ningar. I princip är det stängt på sön­dagar betyder att man kan nog komma in ändå, men i praktiken är det stängt på sön­dagar betyder att det verkligen är stängt. Tage Daniels­son visade i sin bok Gralli­ma­tik hur i princip kan an­vändas som en så stark reser­va­tion att man säger en sak och menar mot­satsen: Om någon säger I princip hade Hitler fel låter det olycks­bådande.