produktinformationshantering

(product information management, PIM) – system för samlad hantering av information om produkter som ska distribueras och säljas. Syftet är att se till att informationen är tillgänglig i lämplig form (till exempel på rätt språk) där den behövs och att se till att informationen är aktuell och enhetlig. Allt bör komma från samma källa.

[företag] [mjukvara] [ändrad 28 juni 2017]