Project Aura

Närbild på man med Google Glass.
Google Glass.

(tidigare Google Glass) –– avvecklat namn på ett projekt för ut­veck­ling av interaktiva glasögon från Google. Det projektet har tagits över av Googles systerbolag X. – Det gäller glasögon med inbyggd bildskärm, konstru­erad så att användaren kan se det som visas på bildskärmen samtidigt som hon ser omgivningen som vanligt. – Projektet hette först Google Glass, men bytte under som­mar­en 2015 namn till Project Aura. Det namnet försvann under 2017 från Googles webbsidor. – Glasögonen fanns att köpa under 2014 under namnet Explorer Edition, men i januari 2015 beslöt Google att sluta sälja dem till konsumenter. I augusti 2015 spreds obe­kräf­tade uppgifter om ett kommande nytt utförande med namnet Enter­prise Edition, EE. Bilder på ”Google Glass 2” visades i pressen i slutet av december 2015: de hade lämnats in till ameri­kanska telestyrelsen, FCC, men det blev ingen produkt. – Googles forskningschef Astro Teller förklarade i en artikel på idg.se (länk) varför den första modellen stoppades. Enligt Astro Teller ska den modell som såldes 2014 ses som en test­modell, inte som det slutliga utförandet. Dess­utom uppstod etiska och juri­diska problem med att bärarna av Google Glass ständigt var utrustade med en aktiv video­­kamera, vilket inte alla som de mötte upp­skattade. (Bärarna kallades ibland för glassholes.) – Pro­ject Aura ska inte förväx­las med Googles Project Ara, och Google Glass ska inte förväxlas med Google Goggles. – Pro­gram för Google Glass kallades för Glass­ware. På svenska kallas inter­aktiva glasögon skämt­samt för glassögon efter Google Glass. – Interaktiva glasögon för industriellt bruk utvecklas nu av forskningsinstitutet X, se  x.company/glass. – Läs också om Telepathy och Magic Leap.

[glasögon] [nerlagt] [ändrad 28 november 2018]

Dagens ord: 2013-05-07