Protonmail

en krypterad e‑posttjänst, utvecklad på CERN. Den öppnades i maj 2014 och är gratis. – Protonmail räknades 2017 som världens mest använda krypterade e‑posttjänst. – Tjänsten är utformad så att mejlen ska vara omöjliga att läsa för utomstående. De lagras i krypterad form på Protonmails servrar. Använd­arna behöver två lösenord: ett för att logga in på tjänsten, ett annat för att dekryptera sina mejl. – Under 2016 ansåg Protonmail att Google manipu­le­rade sökresultaten i sin sökmotor så att besökarna inte längre kunde hitta Protonmail när de sökte på uttryck som ”encrypted email” och ”secure email”. Google svarade att det berodde på ett tekniskt fel, och Protonmail återfick senare sin tidigare höga rankning. (Se inlägg på Protonmails blogg.) – I januari 2017 införde Protonmail möjligheten att nå Protonmails servrar genom Tor‑nätverket. Det gjordes för att motverka blockering av Protonmail, vilket en del diktaturer har infört. (Turkiet blockerade Protonmail i mars 2018.) Den som övervakar en persons internetkommunikation kan inte (i varje fall inte på något enkelt sätt) se att hon besöker Protonmails Tor-server. (Mer om detta på Protonmails webbsidor.) – Se protonmail.com eller protonmail.com. – Läs också om Dark mail, Lavabit†, Silent circle och Tutanota.

[e-post] [kryptering] [skyddad kommunikation] [ändrad 19 mars 2018]