PureOS

ett utförande av Linux med förinstallerat skydd för användarnas personliga integritet. – PureOS levereras med en särskild webbläsare, PureBrowser (baserad på Firefox) och har bland annat Tor förinstallerat. PureOS används i den bärbara datorn Librem från företaget Purism (puri.sm) och i mobiltelefonen Librem 5 (länk). – PureOS bygger på operativsystemet Trisquel som i sin tur bygger på Debian.

[linuxdistributioner] [mobiltelefoner] [personlig integritet] [webbläsare] [16 september 2017]