radskrivare

  1. skrivare som skriver ut hela rader med en enda rörelse. – Radskrivare används fortfarande av organisationer som behöver göra stora mängder utskrifter av ren text. – En vanlig konstruktion är att radskrivaren har en vals som är lika lång som utskrifterna är breda. Valsen är sammansatt av ett antal ringar, och på varje ring finns en komplett uppsättning bokstäver, siffror och andra tecken. En mekanism kan ställa in varje ring för sig så att ringarna tillsammans får en rad med text som kan skrivas ut. Valsen, vänd så att raden med text ligger närmast papperet, trycks sedan mot papperet. Radskrivare är oöverträffat snabba och kan skriva över två tusen rader i minuten. En nackdel är att det inte går att skriva ut grafik. – Det finns andra sätt att konstruera radskrivare. – På engelska: line printer;
  2. – även: en lokalredaktör som får betalt av en tidning per publicerad rad text.

[skrivare] [ändrad 17 april 2019]

Dagens ord: 2022-12-18