RAIN

redundant array of independent nodes – system för datalagring som delar upp filerna i små, överlappande delar som sprids ut på många lagringsminnen i ett nätverk. Systemets redundans gör att data inte går förlorade om en eller flera lagringsminnen kraschar. Det finns tillräckligt med överlappande data på resten av hårddiskarna för att systemet ska kunna återskapa filerna. RAIN påminner om RAID, men i RAID är hårddiskarna hopbyggda till en enhet: i RAIN är de sammankopplade i ett nätverk, och man kan lägga till nya diskar medan nätet är i drift. – Tekniken har utvecklats på Caltech, och en beskrivning på engelska finns som pdf-fil här (från 1999). – Jämför med moln. – Förkortningen RAIN uttyds också som reliable array of independent nodes eller random array of independent nodes; även med inexpensive i stället för independent.

[datalagring] [förkortningar på R] [ändrad 4 september 2018]