realtime blackhole list

(RBL) – förteckning över internetservrar som skickar ut mycket spam. – Från början var det organisa­tionen Mail abuse prevention system, MAPS, som upprättade och skickade ut RBL till internetoperatörer och uppmanade dem att avstänga servrarna på listan. MAPS ingår numera i Trend Micro, och MAPS teknik används i Trend Micros tjänst Email reputation services, se ers.trendmicro.com.

[spam] [ändrad 5 december 2017]