Red Hat

ett amerikanskt företag som utvecklar och säljer operativsystemet Red Hat Enterprise Linux, ett utförande av Linux. – I oktober 2018 blev det känt att IBM köper Red Hat för 34 miljarder dollar – se pressmeddelande. – Fram till 2003 utvecklade Red Hat också operativsystemet Red Hat Linux, som numera vidareutvecklas utanför företaget Red Hat under namnet Fedora. –Red Hat Enterprise Linux, förkortat RHEL, oftast kallat bara ”Red Hat”, är avsett för företagsmarknaden, och gjort för att vara stabilt med lång tid mellan nya versioner. – Företaget Red Hat, som grundades 1993, finns på redhat.com. – I oktober 2006 tillkännagav Oracle att företaget skulle erbjuda sina kunder en egen version av RHEL under varumärket Unbreakable Linux, senare omdöpt till Oracle Linux. – Ett annat utförande av RHEL är CentOS.

[företag] [linuxdistributioner] [uppköpt] [ändrad 24 november 2022]