request for comments

(begäran om kommentarer, oftast bara RFC) – officiell beskrivning av internets teknik. En RFC är en teknisk skrivelse som:

  1. – gäller internet;
  2. – antingen är en standard eller innehåller annan teknisk information;
  3. – ingår i en numrerad serie av RFC som inleddes 1969.

– Författaren kan vara en teknisk expert som agerar på eget initiativ eller internets tekniska ledningsorgan IETF. – Ob­servera att internet­­standarder kallas för request for comments, även när de är spikade. – Ett index över RFC finns på rfc-editor-org/rfc/. – Läs mer i Wikipedia.

[internet] [rfc] [ändrad 15 februari 2018]

Dagens ord: 2021-02-18