Ring learning with errors

förkortat RLWE eller Ring-LWE – en krypterings-algoritm som tros vara omöjlig att knäcka med kvantdatorer. – Google experimenterar 2016 med RLWE för att kunna konstruera kryptosystem som är framtidssäkra. De algoritmer som används för asymmetrisk kryptering på internet idag är praktiskt taget omöjliga att knäcka med vanliga datorer (förutsatt att krypteringsnyckeln är tillräckligt lång), men om, eller när, det finns praktiskt användbara kvantdatorer tror många att de algoritmerna blir relativt enkla att knäcka. – Läs om matematiken i RLWE i Wikipedia.

[kryptering] [ändrad 16 april 2019]

Dagens ord: 2016-10-18