RISE Interactive

ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. Finns i Kista (huvud­kontor) samt i Göte­borg, Norrköping, Umeå, Eskils­tuna och Piteå. Grundades 1998 som Interactive Institute. Ingår sedan 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT, som i sin tur sedan 2018 ingår i RISE. – Se tii.se.

[forskningsinstitut] [ändrad 11 juni 2017]