RISE Interactive

tidigare: ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. Fanns i Kista (huvud­kontor) samt i Göteborg, Norrköping, Umeå, Eskils­tuna och Piteå. Grundades 1998 som Interactive Institute. Ingick från 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT†, som i sin tur försvann 2018 efter att RISE. hade omorganiserats. – RISE Interactive finns inte längre kvar som namn på en särskild del av RISE. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 20 september 2020]