RISE Interactive

tidigare: ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. Fanns i Kista (huvud­kontor) samt i Göte­borg, Norrköping, Umeå, Eskils­tuna och Piteå. Grundades 1998 som Interactive Institute. Ingick från 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT, som i sin tur 2018 gick upp i RISE. – RISE Interactive tycks inte längre finnas kvar som namn på en särskild del av RISE. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 16 juni 2020]