RISE Viktoria

ett svenskt forskningsinstitut med inriktning på it och transporter. Finns i Göte­borg. Hette tidigare Viktoriainstitutet och grundades 1997. Ingår i paraplyorga­nisa­tionen RISE ICT som i sin tur ingår i RISE. – Se viktoria.se.

[forskningsinstitut] [transporter] [ändrad 16 oktober 2019]