Ritchie, Dennis

(1941——2011) – amerikan, upphovsman till Unix tillsam­mans med Ken Thompson (länk); upphovsman till program­språket C. – Från 1967 var han forskare på Bell Labs. Han belönades 1983 med Turing­priset* (länk) och 1998 med USA:s National medal of technology and innovation (länk).