Roberts, Larry

(Lawrence Roberts, 1937) – amerikansk inter­net­pionjär, den förste som fick paket­­för­med­lande data­kom­­mu­ni­ka­tion att fungera. Det skedde 1965 i liten skala. Leo­nard Klein­rock gjorde samma sak i större skala 1969, och det brukar räknas som inter­nets födelse. Prin­cipen om paket­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion for­mu­le­rades först av Paul Baran.