robocall

automatisk uppringning med uppspelning av in­spelade med­delanden. Används i politiska kampanjer och i reklam i USA. – Re­verse robo­calling är när privat­personer använder samma teknik mot kampanj­makarna. – Stavas också robo call; robo är kort för robot. – Jäm­för med phone­banking.

[missbruk] [politik] [telefoni] [ändrad 9 november 2018]