ROSI

förkortning för return on security investment – avkastning på säkerhetsinvestering. Be­räkning av ifall en investering i it-säker­het betalar sig. Man ställer kostnaden för säker­hets­investeringen (till exempel ett virusskydd) och investeringens effektivitet mot den beräknade kostnaden för motsvarande säkerhetsincident och sanno­lik­heten för att en sådan incident inträffar – se risk. – Uttrycket anknyter till ROI – return on investment – avkastning på investering.

[företag och ekonomi] [förkortningar på R] [it-säkerhet] [ändrad 14 februari 2020]