RSSI

received signal strength indicator; även: …indicationindikator för ingående signalstyrka – mått på hur stark signal som den mottagande enheten i ett trådlöst nätverk (wi-fi) tar emot från den sändande enheten.

[förkortningar på R] [wi-fi] [29 november 2021]