rulla

(to scroll, scrollingrullning) – att göra så att text och bilder på bild­skärmen förflyttas, så att man kan se delar som annars ligger utanför skärmen. Man rullar oftast upp och ner, men man kan även rulla i sidled. Man rullar oftast genom att med musen ta tag i ett reglage på en rullningslist, men det finns också andra metoder (se pekrullning). Att rulla kallas också på svenska för att skrolla, ibland stavat att scrolla. – Den engelska termen to scroll anspelar på hur man läser en manuskriptrulle (a scroll). – Se också Datatermgruppen (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 21 augusti 2017]