runtime version

exekveringsversion – en begränsad version av program: det kan inte skapa eller ändra filer, men det kan exekvera filer som har framställts i fullständiga versioner av samma program. Exempel: gratisprogrammet Adobe Reader är en exekverings­version av Adobe Acrobat. Med Adobe Acrobat, som kostar pengar, kan man fram­ställa pdf‑filer. Adobe Reader klarar där­emot bara att visa färdiga pdf‑filer.

[mjukvara] [ändrad 17 november 2018]