runtime

(sällan: run time) – exekvering – körning av ett program. I synnerhet till skillnad från utveckling och underhåll av ett program. – Run­time kan stå för:

  • – det til­l­fälle då ett pro­gram körs (at runtime);
  • – den tid det tar att köra ett prog­ram eller:
  • – något annat som har att göra med körningen av ett program (till skillnad från utvecklingen av programmet).

– Se också run­time en­viron­­ment (exekveringsmiljö), runtime error (exekveringsfel), runtime library (exekveringsbibliotek) och runtime version (exekveringsver­sion). – Jämför med design time.

[mjukvara] [programkörning] [ändrad 9 juni 2020]

Dagens ord: 2014-11-18