säkerhetskopiering

(backup, även back-up) – kopia av datamängd, tagen för att man vid behov ska kunna återställa förlorad information. – Ordet backup används ofta på svenska. To backup blir på svenska säkerhetskopiera, ta backup eller göra backup. – Läs också om cold och hot backup, inkrementell säkerhetskopiering och syntesbackup.