Samverkan mot ID-intrång

(SMID) – en samrådsgrupp med syftet att försvåra användning av stulna identiteter vid bedrägerier. – Det gäller främst stulna identiteter, alltså identiteter som tillhör verkliga personer, men också när personer skaffar sig flera samtidiga identiteter som inte är stulna (alltså med påhittade namn och andra personuppgifter), och använder dem för bedrägerier. I SMID, som grundades 2015, ingår bland annat Bankföreningen (länk), Ekobrottsmyndigheten (länk), Polisen (polisen.se), Svensk Handel (svenskhandel.se) och kreditupplysningsföretaget UC (uc.se). SMID saknar webbplats. – Kallas också för Samverkansgruppen mot identitetsintrång och Samverkansgruppen mot ID‑intrång. – Se också olaga identitetsanvändning.

[branschorganisationer] [identifiering] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 3 februari 2020]

Dagens ord: 2016-05-27