sandboxing

en metod för att upptäcka och stoppa skadeprogram. Ett pro­gram som ska installeras provkörs först i en sand­låda. Det är en fungerande kopia av den it‑miljö som programmet verkligen ska köras i, men den är helt isolerad (se off-box). Inget som händer i sand­lådan kan påverka något utanför sandlådan. Programmets be­teende i sand­lådan granskas. Om man upptäcker något suspekt kan man stoppa programmet. Om pro­grammet inte upp­visar några konstig­heter in­stallerar man det. – Notera att en del skadeprogram är pro­grammerade så att de inte aktiveras förrän efter en längre tid.

[skadeprogram] [ändrad 17 november 2018]