SCO Group

The SCO Group –– amerikanskt företag, mest känt för sina miss­­lyckade stäm­ningar av andra före­­tag. I praktiken är före­taget ner­lagt sedan 2012, men dess im­materiella egen­dom ingår sedan 2011 i företaget TSG Group.– – The SCO Group upp­stod när före­­taget Caldera först köpte en stor del av till­gångarna, bland annat operativ­­systemet Unix­ware, från Santa Cruz Operation, mer känt som SCO. Caldera bytte sedan namn till The SCO Group. (Gamla SCO bytte då till namnet Taran­­tella.) The SCO Group deltog i ut­veck­lingen av det död­­födda United­Linux. – Som­ma­ren 2003 blev The SCO Group känt för att hota alla andra före­­tag som leve­rerar Linux med åtal för brott mot upp­­hovs­­rätten. SCO Group påstod att Linux inne­håller käll­­kod som är pla­gi­erad från Unix System V, som SCO Group ägde rätten till. Alla stäm­ningar har miss­­lyckats, och 2007 be­­gärde The SCO Group konkurs­­skydd (så kallad chapter 11). I oktober 2010 sålde konkurs­för­valtaren större delen av SCO Groups till­gångar, in­klusive Unix System V, men före­taget existerade fort­farande på papperet. I januari 2011 med­delade kon­kurs­för­valtaren att före­taget Unxis, numera Xinuos (länk), köper SCO Groups pro­gram­varu­verk­sam­het. 2011 över­förde Xinuos det som åter­stod av The SCO Group till ett nytt bolag vid namn TSG Group. I augusti 2012 begärde det före­taget sig i likvidation.

[företag] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 23 april 2017]

Dagens ord: 2012-09-19