SD-kort

Secure Digital Card – varumärke för ett slags datalagringskort i frimärksformat med skydd mot otillåten kopiering av upphovsrättsligt skyddat material. – SD‑kort har flashminne med lagringskapacitet från åtta megabyte till en terabyte eller mer. – SD‑kort tillverkas och levereras av många företag i enlighet med specifikationer från samarbetsorganisationen SD Card Association (sdcard.org). Standarden för SD‑kort lanserades 1999. Sedan dess har det kommit flera generationer. Det finns tre fysiska format och fem ”familjer”. – Mer i Wikipedia.

[förkortningar på S] [kort] [lagringsmedier] [ändrad 30 november 2019]