sdh

synchronous digital hierarchy – standard för data­över­föring i optiska nät. – Sdh kan över­föra data med en takt på upp till tio gigabit per sekund. Sdh är en inter­natio­nell standard som används överallt utom i USA, där mot­sva­rande standard heter Sonet. – Sdh är efter­följaren till pdh, och fick på 00-talet kon­kur­rens av metro ether­net.