sea-lion

to sea-lion, to sealion; sealioning – i diskussionsforum på nätet: att lägga sig i diskussioner på ett påträngande, men formellt hövligt sätt. – Sjölejonbeteende kan till exempel vara att gång på gång be någon att ge bevis för sina påståenden eller motivera sina åsikter. Försök att avsluta samtalet tolkas som fientlighet och leder till att man avkrävs ytterligare motiveringar. Syftet är, eller tolkas som, att förödmjuka den som utsätts. Observera att de som gör så – ett slags trollinte kallas för sea lions, utan för sea lioners. – Ordet: Taget från en serie av David Malki (länk), se denna länk. – Lik­nande beteenden har i andra sammanhang på engelska kallats för gish galloping. – Se också reply guy.

[diskussioner] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 1 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-11-19